Szkoły średnie

Zespół Szkół Budowlanych
im. Jurija Gagarina
w Bydgoszczy
ul. Pestalozziego 18
85-095 Bydgoszcz
tel. (52) 341 03 29
https://www.zsb.bydgoszcz.pl/