Składki

Stosownie do ustaleń § 14 Statutu Stowarzyszenia Geodetów Polskich, w którym czytamy:

„Członek zwyczajny jest zobowiązany do: regularnego opłacania składek członkowskich”

…wysokość składki członkowskiej miesięcznie wynosi:

  1. Dla studentów – 3zł,
  2. Dla członków zwyczajnych do 60 lat kobiety i do 65 roku życia mężczyźni – 15zł,
  3. Dla członków zwyczajnych pomiędzy 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni, a 75 rokiem życia – 7zł,
  4. Członków zwyczajnych powyżej 75 roku życia, jako seniorów SGP, zwalnia się z opłat z tytułu składki członkowskiej.

Zarząd Oddziału uprzejmie przypomina, o regularnym dokonywaniu wpłat na niżej podane konto bankowe:

UWAGA ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO

Zarząd Oddziału SGP w Bydgoszczy informuje, że nastąpiła zmiana w obsłudze bankowej
i w związku z tym składki należy wpłacać na konto

mBank numer konta SGP O/Bydgoszcz:

89 1140 0026 0000 3522 2900 1023