Instytucje geodezyjne

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa
tel. (22) 661-80-18
faks (22) 629-18-67
www.gugik.gov.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
tel. (22) 623-13-41
faks (22) 623-23-05
www.bip.minrol.gov.pl

Geodezyjna Izba Gospodarcza
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
tel. (22) 827-38-43
www.gig.org.pl

Stowarzyszenie Kartografów Polskich
ul. J. Kochanowskiego 36
51-601 Wrocław
tel. (71) 372-85-15
faks (71) 345-91-05
www.gislab.ar.wroc.pl

Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
ul. rtm. W. Pileckiego 112/5
02-781 Warszawa
tel. (22) 409-43-87
www.ptip.org.pl

Polska Geodezja Komercyjna – Krajowy Związek Pracodawców
Firm Geodezyjno-Kartograficznych
ul. Przyce 20
01-252 Warszawa
tel. (22) 532-80-59
faks (22) 532-80-59
www.geodezja-komerc.com.pl

Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich
30-198 Kraków, ul. Balicka 253c
tel. 12 – 662 45 03, 662 40 17 lub 662 45 54
fax 12 – 662 45 32
e-mail: trow@trow.pl
www.trow.pl

GEOFORUM
www.geoforum.pl