Zostań Członkiem

Zgodnie z rozdziałem III Statutu Stowarzyszenia Geodetów Polskich  „Członkowie, ich prawa i obowiązki”

§ 12

Członkami zwyczajnymi SGP mogą być:
1) inżynierowie i technicy z wykształceniem w zakresie geodezji i kartografii;
2) inni specjaliści działający zawodowo w geodezji i kartografii lub posiadający znaczące zasługi dla SGP;
3) studenci kierunków geodezyjnych.

§ 15

  1. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych SGP dokonuje prezydium zarządu Oddziału właściwego dla miejsca: zamieszkania kandydata, wykonywania przez niego zajęć zarobkowych lub też prowadzenia innej działalności w dziedzinie geodezji i kartografii – na podstawie deklaracji podpisanej przez kandydata – po stwierdzeniu spełnienia warunków, o których mowa w § 12.

  2. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych SGP, zainteresowanemu służy odwołanie do Zarządu Głównego za pośrednictwem właściwego prezydium zarządu Oddziału w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia zawiadomienia o tej odmowie.

Pobierz deklarację członkowską:
deklaracja.doc
deklaracja.pdf

Pobierz deklarację członkowską:
aktualizacja_danych.doc