Seminarium naukowo-techniczne: „Synergia BIM i GIS”

Data publikacji: 09.05.2024

W dniu 22 maja 2024r. na Politechnice Bydgoskiej im. J. J. Śniadeckich odbędzie się seminarium naukowo-techniczne nt. Synergia BIM i GIS.

Organizatorami seminarium są Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej im. J. J. Śniadeckich, Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Bydgoszczy oraz studenckie koło naukowe LEVEL LINE. Seminarium jest bezpłatne i odbędzie się ramach Bydgoskich Dni Techniki.

W trakcie seminarium omówione zostaną wybrane obszary współdziałania Building Information Modeling (BIM) oraz Geographic Information Systems (GIS). Zaprezentowane będą narzędzia BIM i GIS, z wykorzystaniem których projektujemy, budujemy i zarządzamy infrastrukturą. Technologie te przyczyniają się do efektywniejszego zarządzania projektem, lepszej analizy przestrzennej oraz optymalizacji wykorzystania zasobów. Ich połączenie wskazuje możliwości współpracy między różnymi dziedzinami, tworząc kompleksowy system informacji, który wspiera procesy planowania, projektowania, budowy i zarządzania obiektami.

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w seminarium.

Komitet Organizacyjny Seminarium

Organizatorzy:
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej
Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Bydgoszczy
Studenckie Koło Naukowe LEVEL LINE

Miejsce:
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, budynek Auditorium Novum – aula B

Data:
22 maja 2024r.,  godz. 9.00

Ze względów organizacyjnych wymagana jest wcześniejsza REJESTRACJA

Więcej informacji
Program seminarium.pdf
Strona internetowa seminarium