Protokół z zebrania Oddziału w dniu 6 maja 2024r.

Data publikacji: 12.05.2024

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem po zebraniu o/SGP w dniu 6 maja 2024r.

Protokół_6V2024