Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Bydgoszczy

Władze oddziału

Prezydium Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Bydgoszczy pragnie poinformować o wynikach wyborów władz Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Bydgoszczy. W dniu 25 MARCA 2017 roku miało miejsce Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów Kół SGP w Bydgoszczy. Dokonano wyboru władz Oddziału na kadencję 2017-2021. Podajemy ich skład:


Prezes
Bolesław KrystowczykZarząd
Wiceprezes (Pion Organizacyjny) - Henryk Siuda,
Wiceprezes (Pion Szkolenia) - Sławomir Wnuk
Wiceprezes (Pion Imprez) - Krzysztof Narewski - prezes Koła Terenowego SGP we Włocławku
Skarbnik - Jarosław Kaszewski


Członkowie Zarządu
Henryk Siuda
Sławomir Wnuk
Jacek Gezela
Maciej Lewandowski
Jarosław Kaszewski
Jerzy Chylewski
Tomasz Olszewski
Bożena Żarna
Krzysztof Narewski
Dariusz Cieślak


Ustalono skład komisji:

Komisja Rewizyjna - Jerzy Gill, Zbigniew Grzanka, Robert Cieszyński.

Komisja Techniki i Szkoleń - Sławomir Wnuk, Jacek Gezela.

Komisja Imprez - Krzysztof Narewski, Tomasz Olszewski, Dariusz Cieślak.

Sąd Koleżenski - Grzegorz Pilarski, Jakub Kuśnierz, Stanisław Górnikiewicz.

Na delegatów na XXXIX Zjazd Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Olsztynie wybrano Bolesława Krystowczyka, Henryka Siudę, Stanisława Wilińskiego, na zastępcę delegata Jarosława Kaszewskiego i Krzysztofa Narewskiego.

Przedstawicielem Stowarzyszenia Oddziału do Bydgoskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT został wybrany Stanisław Wiliński.