Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Bydgoszczy

Składki

Stosownie do ustaleń § 14 Statutu Stowarzyszenia Geodetów Polskich, w którym czytamy:
"Członek zwyczajny jest zobowiązany do: regularnego opłacania składek członkowskich"
a więc Zarząd Oddziału uprzejmie przypomina, o regularnym dokonywaniu wpłat na niżej podane konto bankowe:


PKO BP SA I/O Centralny w Bydgoszczy

37 1020 1462 0000 7102 0126 2575


Składki członkowskie:
zwykła 10 zł/mc.; emeryci 5 zł/mc.; emeryci po 75 roku życia zwolnieni z płacenia składki
Na powyższe konto można, także dokonywać wszelkich innych wpłat na rzecz Zarządu Oddziału.